Do świetlicy szkolnej uczęszczać mogą uczniowie klas I-III, których rodzice pracują. Uczeń zostaje przyjęty do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica/prawnego opiekuna "Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy" oraz dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.
Godziny otwarcia

Poniedziałek  7.00- 17.00
Wtorek          7.00- 17.00
Środa            7.00- 17.00
Czwartek      7.00- 17.00
Piątek          7.00- 17.00


tel. 58 738 63 59
Ogłoszenia