Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 mgr Beata Dampc
wicedyrektor: mgr Bogusława Polak - Dyszewska
wicedyrektor: mgr Danuta Kukowska